Exclusieve Horlogemakers beheert de website.

Op de hele site worden de voorwaarden “wij”, “ons” en “onze” verwijzen naar Exclusieve Horlogemakers.com Exclusieve Horlogemakers biedt dit aan website alle informatie, tools en diensten die voor u, de gebruiker, op voorwaarde dat u akkoord gaat met alle voorwaarden, beleidsregels en hier vermelde mededelingen.
Door onze site te bezoeken en iets van ons te kopen, doet u mee aan: onze service.”

U stemt ermee in gebonden te zijn aan de volgende voorwaarden en: voorwaarden (“Servicevoorwaarden”, “Voorwaarden”), inclusief de aanvullende algemene voorwaarden en beleid waarnaar hierin wordt verwezen en of beschikbaar zijn door: hyperlink.

Deze Servicevoorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van de site, inclusief: zonder beperking gebruikers die browsers, leveranciers, klanten, handelaren en/of bijdragers van inhoud.
Lees deze Servicevoorwaarden zorgvuldig door voordat u deze opent of gebruikt onze website.

Door een deel van de site te openen of te gebruiken, gaat u ermee akkoord gebonden aan deze Servicevoorwaarden.

 

HOOFDSTUK 1 – ONLINE WINKELVOORWAARDEN
Door akkoord te gaan met deze Servicevoorwaarden, verklaart u dat u zich bij: minstens meerderjarig zijn in uw staat of provincie, of dat u meerderjarig bent in uw staat of provincie en u ons uw toestemming hebt gegeven om een ​​van uw minderjarige personen ten laste toe te staan om deze site te gebruiken.
U mag onze producten niet gebruiken voor illegale of ongeoorloofde doeleinden, evenmin mag u bij het gebruik van de Dienst enige wetten in uw rechtsgebied (inclusief maar niet beperkt tot auteursrechtwetten).
U mag geen wormen of virussen of enige code van adestructieve aard. Een schending of schending van een van de Voorwaarden zal resulteren in een onmiddellijke beëindiging van uw Diensten.
HOOFDSTUK 2 – ALGEMENE VOORWAARDEN
We behouden ons het recht voor om service aan iemand om welke reden dan ook te weigeren tijd.
U begrijpt dat uw inhoud (exclusief creditcard) informatie) kunnen onversleuteld worden overgedragen en omvatten (a) transmissies over verschillende netwerken en (b) wijzigingen om te voldoen en aanpassen aan de technische vereisten van het aansluiten van netwerken of apparaten.

Creditcardgegevens worden altijd versleuteld tijdens overboeking netwerken. 
U stemt ermee in om niets te reproduceren, dupliceren, kopiëren, verkopen, doorverkopen of exploiteren een deel van de Service, het gebruik van de Service of toegang tot de Service of enige andere contact op de website via welke de,
Dienst wordt geleverd, 

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming ons. 
De koppen die in deze overeenkomst worden gebruikt, zijn alleen voor het gemak opgenomen en zal deze Voorwaarden niet beperken of anderszins beïnvloeden.
HOOFDSTUK 3 – NAUWKEURIGHEID, VOLLEDIGHEID EN TIJDIGHEID VAN INFORMATIE
Wij zijn niet verantwoordelijk als de informatie die op deze site beschikbaar wordt gesteld niet is nauwkeurig, volledig of actueel. 

Het materiaal op deze site is bedoeld voor: alleen algemene informatie. Er mag niet op worden vertrouwd of gebruikt als de de enige basis voor het nemen van beslissingen zonder overleg met de primaire, meer nauwkeurige, volledigere of actuelere informatiebronnen. 

Elk vertrouwen op het materiaal op deze site is op eigen risico. Deze site kan bepaalde historische informatie bevatten. 

Historisch informatie is noodzakelijkerwijs niet actueel en wordt verstrekt voor uw referentie. 

We behouden ons het recht voor om de inhoud van deze site te wijzigen op elk moment, maar we zijn niet verplicht om informatie over onze site. 

U stemt ermee in dat het uw verantwoordelijkheid is om toezicht te houden op wijzigingen in: onze site.
HOOFDSTUK 4 – WIJZIGINGEN IN DE SERVICE EN PRIJZEN
Prijzen voor onze producten kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
We behouden ons het recht voor om de Service 
(of enig onderdeel of inhoud daarvan) zonder kennisgeving op elk moment. 
Wij zijn niet aansprakelijk jegens u of een derde partij voor enige wijziging, prijswijziging, opschorting of stopzetting van de Dienst.
HOOFDSTUK 5 – PRODUCTEN OF DIENSTEN (indien van toepassing)
Bepaalde producten of diensten zijn mogelijk exclusief online verkrijgbaar via: de website.

Volgens ons retourbeleid mogen deze producten of diensten kunnen beperkte hoeveelheden hebben en kunnen alleen worden geretourneerd of geruild. 
We hebben er alles aan gedaan om de kleuren en afbeeldingen van onze producten die zo nauwkeurig mogelijk in de winkel verschijnen.

We kunnen niet garanderen dat de weergave van uw computermonitor in elke kleur zal zijn: nauwkeurig.
We behouden ons het recht voor, maar zijn niet verplicht om de verkoop van onze producten of Diensten aan een persoon, geografische regio of jurisdictie. We kunnen dit recht per geval uitoefenen. 

Wij behouden ons het recht voor om de hoeveelheden van producten of diensten die we aanbieden te beperken. 

Alle beschrijvingen van producten of productprijzen zijn onderhevig aan verandering op elk moment zonder kennisgeving, naar eigen goeddunken. We behouden ons het recht voor om elk product op elk moment stopzetten. 
Elke aanbieding voor elk product of Service gemaakt op deze site is ongeldig waar verboden. 
Wij garanderen niet dat de kwaliteit van producten, diensten, informatie of ander materiaal dat door u is gekocht of verkregen, zal voldoen aan uw verwachtingen of dat eventuele fouten in de Dienst zullen worden gecorrigeerd.
HOOFDSTUK 6 – NAUWKEURIGHEID VAN FACTURATIE- EN ACCOUNTINFORMATIE
We behouden ons het recht voor om elke bestelling die u bij ons plaatst te weigeren. 

Op onze zool discretie, kunnen we gekochte hoeveelheden per persoon, beperken of annuleren huishouden, of per bestelling. 

Deze beperkingen kunnen geplaatste bestellingen omvatten door of onder dezelfde klantenrekening, dezelfde creditcard, en/of bestellingen die hetzelfde factuur- en/of verzendadres gebruiken.

Als we veranderen of een bestelling annuleren, kunnen we proberen u hiervan op de hoogte te stellen door contact op te nemen met de e- mail en/of factuuradres/telefoonnummer opgegeven bij de bestelling was gemaakt. 

We behouden ons het recht voor om bestellingen te beperken of te verbieden die, in onze naar eigen oordeel, lijken te zijn geplaatst door dealers, wederverkopers of distributeurs. 
U stemt ermee in om actuele, volledige en nauwkeurige aankoop- en accountgegevens voor alle aankopen in onze winkel. 

U gaat akkoord met werk onmiddellijk uw account en andere informatie bij, inclusief uw e- e-mailadres en creditcardnummers, en vervaldatums, zodat we kan uw transacties voltooien en indien nodig contact met u opnemen. Raadpleeg ons retourbeleid voor meer informatie.
HOOFDSTUK 7 – OPTIONELE GEREEDSCHAP
We kunnen u toegang geven tot tools van derden waarover we noch monitor, noch enige controle of input hebben.
U erkent en gaat ermee akkoord dat we toegang verlenen tot dergelijke tools "zoals ze zijn" en "zoals beschikbaar" zonder enige garanties, verklaringen of voorwaarden van welke aard dan ook en zonder enige goedkeuring. 

We zullen geen hebben aansprakelijkheid die voortvloeit uit of verband houdt met uw gebruik van optionele partij gereedschap. Elk gebruik door u van optionele tools die via de site worden aangeboden, is geheel voor rekening van uw eigen risico en discretie, en u dient ervoor te zorgen dat u bekend zijn met en akkoord gaan met de voorwaarden waaronder tools worden aangeboden door de relevante derde partij(en).
We kunnen in de toekomst ook nieuwe diensten en/of functies aanbieden via: de website (inclusief de release van nieuwe tools en bronnen). Zo een nieuwe functies en/of diensten zijn ook onderworpen aan deze voorwaarden Dienst.
HOOFDSTUK 8 – LINKS VAN DERDEN
Bepaalde inhoud, producten en diensten die beschikbaar zijn via onze Service kunnen: materialen van derden bevatten.
Links van derden op deze site kunnen u naar websites van derden leiden die: zijn niet bij ons aangesloten. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het onderzoeken of het evalueren van de inhoud of nauwkeurigheid, en we garanderen niet en zullen niet: enige aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid hebben voor materialen van derden of websites of voor andere materialen, producten of diensten van derden partijen.
Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade of schade in verband met de aankoop of gebruik van goederen, diensten, middelen, inhoud of andere transacties gemaakt in verband met websites van derden. 

Alsjeblieft voorzichtig geboden bekijk het beleid en de praktijken van de derde partij en zorg ervoor dat u begrijpen voordat u een transactie aangaat. klachten,
claims, zorgen of vragen over producten van derden moeten worden gericht aan de derde partij.
HOOFDSTUK 9 – OPMERKINGEN VAN DE GEBRUIKER, FEEDBACK EN ANDERE INZENDINGEN
Als u op ons verzoek bepaalde specifieke inzendingen (bijvoorbeeld: wedstrijdinzendingen) of zonder een verzoek van ons, stuurt u creatieve ideeën, suggesties, voorstellen, plannen of ander materiaal, hetzij online, via e- per post, of anderszins (gezamenlijk 'opmerkingen'), stemt u ermee in dat we ten allen tijde en zonder beperking mogen bewerken, kopiëren, publiceren, distribueren, vertalen en anderszins gebruiken in welk medium dan ook eventuele opmerkingen dat je naar ons doorstuurt. Wij zijn en zijn niet verplicht:
1. Om eventuele opmerkingen vertrouwelijk te houden. 2. Om eventuele opmerkingen te vergoeden. 3. Om te reageren op eventuele opmerkingen.
We kunnen, maar zijn niet verplicht, inhoud controleren, bewerken of verwijderen die: wij bepalen naar eigen goeddunken onwettig, beledigend, bedreigend, lasterlijk, lasterlijk, pornografisch, obsceen of anderszins aanstootgevend is of in strijd is met het intellectuele eigendom van een partij of deze Servicevoorwaarden.
U gaat ermee akkoord dat uw opmerkingen geen enkel recht van derden schenden partij, inclusief copyright, handelsmerk, privacy, persoonlijkheid of een andere persoonlijk of eigendomsrecht. 

U gaat er verder mee akkoord dat uw opmerkingen geen lasterlijk of anderszins onwettig, beledigend of obsceen materiaal bevatten of een computervirus of andere malware bevatten die op enigerlei wijze de werking van de Service of een gerelateerde website beïnvloeden. 

Je mag niet een vals e-mailadres gebruiken, doen alsof u iemand anders bent dan uzelf, of anderszins derden misleiden over de oorsprong van opmerkingen of ons. 

U bent als enige verantwoordelijk voor eventuele opmerkingen die u maakt en hun nauwkeurigheid. Wij nemen geen verantwoordelijkheid en aanvaarden geen aansprakelijkheid voor enige opmerkingen geplaatst door u of een derde partij.
HOOFDSTUK 10 – PERSOONLIJKE INFORMATIE
Ons privacybeleid is van toepassing op uw indiening van persoonlijke informatie door de winkel. Om ons privacybeleid te bekijken.
HOOFDSTUK  11 – FOUTEN, ONNAUWKEURIGHEDEN EN WEGLATINGEN 
Af en toe kan er informatie op onze site of in de Service zijn die: bevat typografische fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen met betrekking tot: productbeschrijvingen, prijzen, promoties, aanbiedingen, productverzending kosten, transittijden en beschikbaarheid. 
We behouden ons het recht voor om te corrigeren eventuele fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen en om te wijzigen of bij te werken informatie of bestellingen annuleren als er informatie in de Service of op enige andere de gerelateerde website is op elk moment onnauwkeurig zonder voorafgaande kennisgeving 
(inclusief: nadat u uw bestelling heeft geplaatst). We zijn niet verplicht om informatie bij te werken, te wijzigen of te verduidelijken in de Service of op een gerelateerde website, inclusief, maar niet beperkt tot, prijsinformatie, behalve zoals vereist door de wet. 
Geen gespecificeerde update of vernieuwingsdatum toegepast in de Service of op een gerelateerde website zou moeten zijn: genomen om aan te geven dat alle informatie in de Dienst of op enige verwante de website is aangepast of bijgewerkt.
HOOFDSTUK 12 – VERBODEN GEBRUIK
Naast andere verboden zoals uiteengezet in de Servicevoorwaarden, bent u: verboden om de site of de inhoud ervan te gebruiken:
1. Onwettige doeleinden. 2. Om anderen te vragen om onwettige handelingen uit te voeren of eraan deel te nemen. 3. Om een ​​internationale, federale, provinciale of staat te schenden voorschriften, regels, wetten of plaatselijke verordeningen. 4. Om inbreuk te maken op of inbreuk te maken op onze intellectuele eigendomsrechten of de intellectuele eigendomsrechten van anderen. 5. Intimideren, misbruiken, beledigen, schaden, belasteren, belasteren, kleineren, intimideren of discrimineren op basis van geslacht, seksuele geaardheid, religie, etniciteit, ras, leeftijd, nationale afkomst of handicap. 6. Om valse of misleidende informatie in te dienen. 7. Om virussen of enige andere vorm van kwaadaardigheid te uploaden of te verzenden code die zal of kan worden gebruikt op een manier die van invloed is op de functionaliteit of werking van de Dienst of van enige verwante website, andere websites of internet. 8. Om de persoonlijke informatie van anderen te verzamelen of te volgen. 9. Spam, phish, pharm, voorwendsel, spider, crawl of scrape. 10. Voor elk obsceen of immoreel doel. 11. Om de beveiligingsfuncties van de te verstoren of te omzeilen Service of een gerelateerde website, andere websites of internet. We behouden ons het recht voor om uw gebruik van de Service of een gerelateerde website voor het overtreden van een van de verboden toepassingen.
HOOFDSTUK 13 – AFWIJZING VAN GARANTIES; BEPERKING VAN
BETROUWBAARHEID We garanderen, vertegenwoordigen of garanderen niet dat uw gebruik van onze Service ononderbroken, tijdig, veilig of foutloos zal zijn.
We garanderen niet dat de resultaten die kunnen worden verkregen door het gebruik van de Dienst nauwkeurig of betrouwbaar zal zijn. 
U stemt ermee in dat we de Service van tijd tot tijd kunnen verwijderen voor: onbepaalde tijd of annuleer de Dienst op elk moment, zonder aan u opmerken. 
U stemt er uitdrukkelijk mee in dat uw gebruik van, of onvermogen om de Service te gebruiken, uw enige risico. 

De Service en alle producten en diensten die aan u zijn geleverd via de Service worden (behalve zoals uitdrukkelijk door ons vermeld) verstrekt 'als' is' ​​en 'zoals beschikbaar voor uw gebruik, zonder enige vertegenwoordiging, garanties' of voorwaarden van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, inclusief alle impliciete garanties of voorwaarden van verkoopbaarheid, handelskwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel, duurzaamheid, titel en niet-inbreuk.
In geen geval zullen Birds de luxe, onze directeuren, functionarissen, werknemers, gelieerde ondernemingen, agenten, contractanten, stagiaires, leveranciers, dienstverleners of licentiegevers aansprakelijk zijn voor enig letsel, verlies, claim of enige directe, indirecte, incidentele, punitieve, speciale of gevolgschade van welke aard dan ook, inclusief, maar niet beperkt tot gederfde winst, gederfde inkomsten, gemiste besparingen, verlies van gegevens, vervangingskosten of gelijkaardige schade, ongeacht of deze gebaseerd is op contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), strikte aansprakelijkheid of anderszins, ontstaan van uw gebruik van een van de Service of producten die zijn aangeschaft met behulp van de Service, of voor enige andere claim die op enigerlei wijze verband houdt met uw gebruik van de Service of enig product, inclusief, maar niet beperkt tot, eventuele fouten of weglatingen in enige inhoud, of enig verlies of schade van welke aard dan ook opgelopen als: een resultaat van het gebruik van de Service of enige inhoud (of product) die is geplaatst, verzonden of anderszins beschikbaar gesteld via de Dienst, zelfs indien geadviseerd van hun mogelijkheid. 

Omdat sommige staten of jurisdicties; uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid voor gevolgschade of incidentele schade, in dergelijke staten of rechtsgebieden, is onze aansprakelijkheid beperkt tot: maximaal toegestaan ​​door de wet.
HOOFDSTUK 14 – VRIJWARING 
U stemt ermee in Birds De Luxe schadeloos te stellen, te verdedigen en onschadelijk te houden en onze moedermaatschappij, dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen, partners, functionarissen, directeuren, agenten, aannemers, licentiegevers, dienstverleners, onderaannemers, leveranciers, stagiaires en werknemers, gevrijwaard van elke claim of eis, inclusief: redelijke advocatenhonoraria, gemaakt door een derde partij als gevolg van of ontstaan uit uw schending van deze Servicevoorwaarden of de documenten die zij opnemen door verwijzing of uw schending van een wet of de rechten van een derde partij.
 HOOFDSTUK 15 – SCHEIDBAARHEID 
In het geval dat een bepaling van deze Servicevoorwaarden wordt bepaald onwettig, nietig of niet-afdwingbaar is, zal een dergelijke bepaling niettemin: afdwingbaar zijn voor zover toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving, en de het niet-afdwingbare deel wordt geacht te zijn gescheiden van deze voorwaarden van Service, heeft een dergelijke bepaling geen invloed op de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige overige bepalingen.
HOOFDSTUK 16 – BEINDIGING 
De verplichtingen en aansprakelijkheden van de partijen die zijn aangegaan voorafgaand aan de beëindigingsdatum blijft van kracht na beëindiging van deze overeenkomst voor iedereen doeleinden. Deze Servicevoorwaarden zijn van kracht tenzij en totdat ze worden beëindigd door: jij of wij. U kunt deze Servicevoorwaarden beëindigen binnen 14 dagen vanaf de leveringsdatum om uw horloge terug te sturen, en u krijgt een restitutie van de uiteindelijke verkoopprijs minus een inspectievergoeding van 10% tot € 500. Je bent verplicht om alles hetzelfde terug te sturen als je hebt gedaan eerder ontvangen. Houd er rekening mee dat we de transactiekosten niet terugbetalen in rekening gebracht door de betalingsverwerkers (Stripe, PayPal, debet en credit) kaarten, bank, enz.).
Als u naar ons oordeel faalt, of wij vermoeden dat u gefaald heeft, om voldoen aan enige voorwaarde of bepaling van deze Servicevoorwaarden, wij ook mag deze overeenkomst op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving beëindigen, en u zult: aansprakelijk blijven voor alle verschuldigde bedragen tot en met de datum van beëindiging; en/of kan u bijgevolg de toegang tot onze Diensten ontzeggen (of enig deel daarvan).
HOOFDSTUK 17 – VOLLEDIGE OVEREENKOMST 
Het nalaten van ons om enig recht of bepaling hiervan uit te oefenen of af te dwingen; Servicevoorwaarden vormen geen verklaring van afstand van een dergelijk recht of dergelijke bepaling. Deze Servicevoorwaarden en alle beleidsregels of bedieningsregels die door ons zijn geplaatst op deze site of met betrekking tot de Service vormt de volledige overeenkomst en begrip tussen u en ons en uw gebruik van de Service, ter vervanging van eerdere of gelijktijdige overeenkomsten, communicatie en voorstellen, zowel mondeling als schriftelijk, tussen u en ons (inclusief, maar niet beperkt tot, eerdere versies van de voorwaarden van Dienst).
Eventuele onduidelijkheden in de interpretatie van deze Servicevoorwaarden zullen niet: tegen de opsteller worden uitgelegd.
HOOFDSTUK 18 – TOEPASSELIJK RECHT
Deze Servicevoorwaarden en eventuele afzonderlijke overeenkomsten waarbij wij u Diensten verlenen, worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met: met de wetten van Nederland.
HOOFDSTUK 19 – WIJZIGINGEN IN DE SERVICEVOORWAARDEN 
U kunt de meest recente versie van de Servicevoorwaarden op elk moment bekijken tijd op deze pagina. We behouden ons het recht voor om, naar eigen goeddunken, bij te werken, te wijzigen of een deel van deze Servicevoorwaarden vervangen door updates te plaatsen en wijzigingen aan onze website. Het is uw verantwoordelijkheid om onze website te controleren periodiek voor wijzigingen. Uw voortgezet gebruik van of toegang tot onze website of de Service na het plaatsen van wijzigingen in deze Voorwaarden van Service houdt acceptatie van die wijzigingen in. SECTIE 20 – CONTACTGEGEVENS Vragen over de Servicevoorwaarden moeten naar ons worden gestuurd op info@exclusievehorlogemakers.nl Exclusieve Horlogemakers is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Noord-Brabant The Nederland Nr. 81479905